گرفتن به عنوان مثال عذرخواهی برای عدم حضور در کلاس قیمت(WhatsAppWhatsApp)

به عنوان مثال عذرخواهی برای عدم حضور در کلاس مقدمه

به عنوان مثال عذرخواهی برای عدم حضور در کلاس رابطه(WhatsAppWhatsApp)

چت آنلاین WhatsApp